Σκίαση και ηλιοπροστασία για κτίρια χαμηλής κατανάλωσης

Η σκίαση και η ηλιοπροστασία αποτελούν βασικά στοιχεία για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της καθημερινής διαχείρισης των υπαρχόντων κτιρίων αλλά και για τη βελτιστοποίηση των σχεδίων των νέων κτιρίων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. Αυτή η τεχνολογία δεν χρησιμοποιείται συχνά ενώ μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του αποτυπώματος άνθρακα στο δομημένο περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να βελτιώσει τη θερμική και οπτική άνεση των ενοίκων. Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη στην πρώτη μελέτη του σχεδιασμού του κτιρίου ή στο αρχικό σχέδιο ανακαίνισής του.

Νέες και αξιόπιστες μελέτες παρακολούθησης του κλιματικού συστήματος της γης παρέχουν ισχυρές ενδείξεις για αυξήσεις των κλιματικών αλλαγών που προκαλεί ο άνθρωπος με δαπανηρές και ανεπιθύμητες συνέπειες για τις κοινωνίες σε παγκόσμιο επίπεδο. Έτσι εξηγείται γιατί η βιωσιμότητα εκλαμβάνεται πλέον ως μια ηθική ευθύνη. Η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έχει μείνει πίσω σε σχέση με τους συμφωνημένους στόχους. Οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα το 2010 άγγιξαν τη μεγαλύτερη τιμή όλων των εποχών, σύμφωνα με έγκυρες πηγές. Στο μεταξύ, περίπου 30% του συνολικού της ηλεκτρικής ενέργειας παγκοσμίως παράγεται σε εργοστάσια που καίνε άνθρακα με το ποσοστό όλο και να αυξάνεται. Κάτι τέτοια δεν βοηθά καθόλου.

Οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται συνεχώς αλλά το δομημένο περιβάλλον εξακολουθεί να καταναλώνει τα δύο πέμπτα του συνόλου της πρωτογενούς ενέργειας και να εκπέμπει το 36% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς, δεν πρέπει να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι υπάρχει ένα ισχυρό αίτημα για καλύτερη ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Το 2008, η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε ένα απαιτητικό κλιματικό κι ενεργειακό πακέτο που δέσμευε την Ευρώπη να κάνει στροφή σε μια ιδιαίτερα αποδοτική κι ανταγωνιστική οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Με κτίρια που προσφέρουν τις πιο ελπιδοφόρες δυνατότητες για εξοικονόμηση ενέργειας, η Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (ΟΕΕΚ) και ιδιαίτερα το ανανεωμένο και αυστηρό πλαίσιο του 2010, είναι το κλειδί για την επίτευξη του δύσκολου στόχου.

 

Copyright 2018 Sun and Shadow Expo 2012 · Developed by Shape Ltd · Licensed under (CC) BY-NC-ND 3.0

+